Jarić, M., Petronić, S., Marković, S., Trninić, M., & Polić, S. (2021). Važnost pregleda i određivanje preostalog veka trajanja cevovoda na naftnoj platformi. Zbornik MeđUnarodne Konferencije O Obnovljivim Izvorima ElektričNe Energije – MKOIEE, 9(1). Preuzeto od https://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/6651