Jarić, Marko, Sanja Petronić, Saša Marković, Marta Trninić, & Suzana Polić. " Važnost pregleda i određivanje preostalog veka trajanja cevovoda na naftnoj platformi." Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], 9.1 (2021): n. pag. Web. 20 May. 2022