Berdić, B. (2021). Auma pogoni sa elektro cilindrima za hidroenergetsku industriju. Zbornik MeđUnarodne Konferencije O Obnovljivim Izvorima ElektričNe Energije – MKOIEE, 9(1), 91-101. Preuzeto od https://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/6652