Berdić, B. 2021 Nov 14. Auma pogoni sa elektro cilindrima za hidroenergetsku industriju. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE. [Online] 9:1