Berdić, Bojana. " Auma pogoni sa elektro cilindrima za hidroenergetsku industriju." Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], 9.1 (2021): 91-101. Web. 27 May. 2022