Berdić, Bojana. " Auma pogoni sa elektro cilindrima za hidroenergetsku industriju" Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], Godina 9 Broj 1 (14 November 2021)