Trninić, Marta, Petronić, Sanja, I Jarić, Marko. " Gasifikacija ostataka biomase za proizvodnju električne energije" Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], Godina 9 Broj 1 (31 August 2021)