Nukić, A., Brčaninović, A., Užičanin, ., Mahmutović, A., & Vrtagić, H. (2021). Fotonaponski off-grid hibridni sistem sa baterijama i dizel generatorom za napajanje graničnog prelaza Užljebić. Zbornik MeđUnarodne Konferencije O Obnovljivim Izvorima ElektričNe Energije – MKOIEE, 9(1), 103-109. Preuzeto od https://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/6689