Nukić, Adis, Amila Brčaninović, Şanela Užičanin, Almir Mahmutović, & Halid Vrtagić. " Fotonaponski off-grid hibridni sistem sa baterijama i dizel generatorom za napajanje graničnog prelaza Užljebić." Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], 9.1 (2021): 103-109. Web. 28 May. 2022