Cherkezova-Zheleva, Zara, Daniela Paneva, Stevan P. Dimitrijević, Silvana B. Dimitrijević, & Aleksandra Ivanović. " Primena mehanohemije u sintezi ekološke i održive katalize." Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], 9.1 (2021): 111-116. Web. 28 May. 2022