Cherkezova-Zheleva, Zara, Paneva, Daniela, Dimitrijević, Stevan, Dimitrijević, Silvana, I Ivanović, Aleksandra. " Primena mehanohemije u sintezi ekološke i održive katalize" Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], Godina 9 Broj 1 (14 November 2021)