LIŠANIN, Radmila; LALOVIĆ, Čedo. Iskorištenje deponijskog gasa za proizvodnju električne energije sa deponija u Centralnoj Srbi-ji. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE, [S.l.], v. 9, n. 1, p. 117-125, nov. 2021. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/6691>. Datum pristupa: 27 may 2022