Lišanin, R., & Lalović, . (2021). Iskorištenje deponijskog gasa za proizvodnju električne energije sa deponija u Centralnoj Srbi-ji. Zbornik MeđUnarodne Konferencije O Obnovljivim Izvorima ElektričNe Energije – MKOIEE, 9(1), 117-125. Preuzeto od https://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/6691