Lišanin, R., & Lalović, . 2021 Nov 14. Iskorištenje deponijskog gasa za proizvodnju električne energije sa deponija u Centralnoj Srbi-ji. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE. [Online] 9:1