Lišanin, Radmila, & Čedo Lalović. " Iskorištenje deponijskog gasa za proizvodnju električne energije sa deponija u Centralnoj Srbi-ji." Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], 9.1 (2021): 117-125. Web. 28 May. 2022