Lišanin, Radmila, I Lalović, Čedo. " Iskorištenje deponijskog gasa za proizvodnju električne energije sa deponija u Centralnoj Srbi-ji" Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], Godina 9 Broj 1 (14 November 2021)