Stojić, A., & Tanikić, D. (2021). Buka, uticaj na životnu sredinu, kontrola i mogućnost njenog smanjenja. Zbornik MeđUnarodne Konferencije O Obnovljivim Izvorima ElektričNe Energije – MKOIEE, 9(1), 147-152. Preuzeto od https://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/6692