Stojić, A., & Tanikić, D. 2021 Nov 14. Buka, uticaj na životnu sredinu, kontrola i mogućnost njenog smanjenja. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE. [Online] 9:1