Stojić, Anđela, & Dejan Tanikić. " Buka, uticaj na životnu sredinu, kontrola i mogućnost njenog smanjenja." Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], 9.1 (2021): 147-152. Web. 27 May. 2022