Stojić, Anđela, I Tanikić, Dejan. " Buka, uticaj na životnu sredinu, kontrola i mogućnost njenog smanjenja" Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], Godina 9 Broj 1 (14 November 2021)