Ljubinković, F., Pedro, M., & Da Silva, L. (2021). Proračun čeličnih sandučastih mostova sa zakrivljenom donjom flanšom. Zbornik MeđUnarodne Konferencije O Obnovljivim Izvorima ElektričNe Energije – MKOIEE, 9(1), 229-238. Preuzeto od https://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/6693