Ljubinković, F., Pedro, M., & Da Silva, L. 2021 Dec 9. Proračun čeličnih sandučastih mostova sa zakrivljenom donjom flanšom. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE. [Online] 9:1