Ljubinković, Filip, Martins João Pedro, & Luís Simões Da Silva. " Proračun čeličnih sandučastih mostova sa zakrivljenom donjom flanšom." Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], 9.1 (2021): 229-238. Web. 27 May. 2022