Ljubinković, Filip, Pedro, Martins, I Da Silva, Luís. " Proračun čeličnih sandučastih mostova sa zakrivljenom donjom flanšom" Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], Godina 9 Broj 1 (9 December 2021)