Karastojković, Zoran, I Srećković, Milesa. " Da li hibridno vozilo realno pomaže u uštedi energije?" Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], Godina 9 Broj 1 (9 December 2021)