Povećanje trajno dozvoljenog opterećenja podzemnih elektroenergetskih kablova primenom fotonaponskih trotoara

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Dardan Klimenta Jelena Klimenta Bojan Petrović

Apstrakt

Ovaj članak pokazuje da se značajno povećanje trajno dozvoljenog opterećenja nekog podzemnog kablovskog voda može postići ako se na celoj dužini istog primeni fotonaponski trotoar u kombinaciji s ventilacionim kanalom i ako se kablovski rov kompletno ispuni termički stabilnom posteljicom s ciljem da se poboljša odvođenje toplote od kablovskog voda. Dodatna prednost korišćenja fotonaponskog trotoara je to što proizvodi električnu energiju. Ovaj članak razmatra i ovo pitanje. Studija slučaja koja uključuje 110 kV kablovski vod predstavljena je s ciljem da se pokaže kako brzina vazduha u ventilacionom kanalu i solarna iradijansa utiču na trajno dozvoljeno opterećenje 110 kV kablovskog voda. U razmatranoj studiji slučaja dobijeno je da se trajno dozvoljeno opterećenje može značajno povećati. Ovo jе provereno numerički primenom metode konačnih elemenata u COMSOL-u.


 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
KLIMENTA, Dardan; KLIMENTA, Jelena; PETROVIĆ, Bojan. Povećanje trajno dozvoljenog opterećenja podzemnih elektroenergetskih kablova primenom fotonaponskih trotoara. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE, [S.l.], v. 6, n. 1, p. 105-114, oct. 2018. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/3779>. Datum pristupa: 26 jan. 2022
Sekcija
Energetska efikasnost u kontekstu primene OIEE

Reference

[1] Efthymiou, C., M. Santamouris, D. Kolokotsa, A. Koras, Development and testing of photovol-taic pavement for heat island mitigation, Solar Energy, 130 (2016), pp. 148–160.
[2] Lee, B., J. Z. Liu, B. Sun, C. Y. Shen, G. C. Dai, Thermally conductive and electrically insulat-ing EVA composite encapsulants for solar photovoltaic (PV) cell, eXPRESS Polymer Letters, 2 (2008), 5, pp. 357–363.
[3] Allan, J., H. Pinder, Z. Dehouche, Enhancing the thermal conductivity of ethylene-vinyl acetate (EVA) in a photovoltaic thermal collector, AIP Advances, 6 (2016), 035011, pp. 1–9.
[4] Klimenta, D., B. Perović, J. Klimenta, M. Jevtić, M. Milovanović, I. Krstić, Controlling the thermal environment of underground cable lines using the pavement surface radiation properties, [1] Efthymiou, C., M. Santamouris, D. Kolokotsa, A. Koras, Development and testing of photovol-taic pavement for heat island mitigation, Solar Energy, 130 (2016), pp. 148–160.
[2] Lee, B., J. Z. Liu, B. Sun, C. Y. Shen, G. C. Dai, Thermally conductive and electrically insulat-ing EVA composite encapsulants for solar photovoltaic (PV) cell, eXPRESS Polymer Letters, 2 (2008), 5, pp. 357–363.
[3] Allan, J., H. Pinder, Z. Dehouche, Enhancing the thermal conductivity of ethylene-vinyl acetate (EVA) in a photovoltaic thermal collector, AIP Advances, 6 (2016), 035011, pp. 1–9.
[4] Klimenta, D., B. Perović, J. Klimenta, M. Jevtić, M. Milovanović, I. Krstić, Controlling the thermal environment of underground cable lines using the pavement surface radiation properties,