Optimizacija gubitaka toplote i analiza energetske efikasnosti zgrade Tehničkog fakulteta u Boru

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Saša Kalinović Dejan Tanikić Jelena Đoković Jelena Ivaz Miodrag Žikić

Apstrakt

Jedna od najvažnijih tema u svetu jeste negativan ekološki uticaj povećane potrošnje energije kao i efikasne mere za racionalizaciju potrošnje iste. Srbija, u nameri da uhvati korak sa razvijenim zemljama, je usvojila set preporuka, propisa i planova za poboljšanje energetske efikasnosti. Sektor zgradarstva ima značajno učešće u potrošnji energije sa obzirom na količinu energije koja se troši za grejanje, hlađenje i ventilaciju zgrada. U radu je, uz pomoć termovizijske kamere, detektovano da su toplotni gubici na zgradi ELMS-a (Eksploatacija ležišta mineralnih sirovina) prisutni na spoljnom omotaču zgrade a najizraženiji na prozorskim otvorima, pa je izvršen proračun toplotnih gubitaka energije i dat predlog mera za poboljšanje.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
KALINOVIĆ, Saša et al. Optimizacija gubitaka toplote i analiza energetske efikasnosti zgrade Tehničkog fakulteta u Boru. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE, [S.l.], v. 6, n. 1, p. 129-135, oct. 2018. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/3781>. Datum pristupa: 26 jan. 2022 doi: https://doi.org/10.24094/mkoiee.018.6.1.129.
Sekcija
Energetska efikasnost u kontekstu primene OIEE

Reference

[1] ***, Direktiva 2009/28/ EC, EUR-LEX, Evropska Unija, available on the following link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32009L0028, last accessed: March 15, 2018.
[2] ***, Ministarstvo rudarstva i energetike, Sektor za energetsku efikasnost i obnovljive izvore ener-gije, Republika Srbija, Available on the following link: http://www.mre.gov.rs/dokumenta-efikasnost-izvori.php, last accessed: March 30, 2018.
[3] ***, Energetski portal - energetska efikasnost, Republika Srbija, Available on the following link: https://www.energetskiportal.rs/energetska-efikasnost/, last accessed: March 30, 2018.
[4] Bokalders V., M. Block, The Whole Building Handbook-How to Design Healthy, Efficient and Sustainable Buildings, UK and USA, Earthscan, 2010.
[5] ***, FLIR Systems Inc, Technical data FLIR E5 part number 63905-05012013, Available on the following link: http://www.termogram.cz/pdf/produktovelisty/Datasheet-E5.pdf, last accessed: March 28, 2018.
[6] ***, Lokacijska dokumentacija za dogradnju Rudarsko-geološko-metalurškog fakulteta u Boru, Preduzeće za komunalno-stambenu privredu i urbanizam "Standard" Bor, RJ "Urbanizam i pro-jektovanje", February-June 1972.
[7] Stefanović, V., Grejanje, toplifikacija i snabdevanje gasom- Prvo izdanje, Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet u Nišu, ISBN 978-86-6055-001-1, 2011.
[8] ***, Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada, Službeni glasnik RS, br. 61/2011
[9] Jelle, B. P., A. Hynd, A. Gustavsen, D. Arasteh, H. Goudey, R. Hart, Fenestration of today and tomorrow: a state-of-the-art review and future research opportunities, Solar Energy Materials and Solar Cells. 96 (2012) pp.1–28.
[10] Tsikaloudaki, K., K. Laskos, T. Theodosiou, D. Bikas, The energy performance of windows in Mediterranean regions, Energy and Buildings, 92 (2015), pp. 180–187.
[11] Thalfeldt, M., J. Kurnitski, H. Voll, Detailed and simplified window model and opening effects on optimal window size and heating need, Energy and Buildings, 127 (2016), pp. 242–251.
[12] ***, ROLOPLAST, Available on the following link: http://www.roloplast.rs/index.php/rs/katalozi/tehnicki-katalog/book/1/1?page=3, last accessed: April 8, 2018.