Prirodni i energetski potencijali solarne energije na teritoriji opštine Negotin

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Uroš Durlević Vladimir Ćurić

Apstrakt

U savremenom svetu pravilna primena koncepta održivog razvoja ne bi bila moguća bez upotrebe obnovljivih izvora energije. Rad prikazuje indentifikaciju pogodnih lokacija za izgradnju so-larnih elektrana u opštini Negotin, koje bi u značajnoj meri redukovale korišćenje fosilnih goriva na toj teritoriji. Za pravilnu analizu stanja terena, korišćeni su geografski informacioni sistemi. Upotre-bom geografskih informacionih sistema (GIS) izvršene su analize prirodnih uslova: nagiba terena, ekspozicije, načina korišćenja zemljišta, prirodnih hazarda i zaštićenih prirodnih područja. Kabi-netskim radom, metodom valorizacije i eliminacije putem softverskih GIS paketa izvršena je analiza i interpretacija prirodnih karakteristika na svim kartama pojedinačno. Obradom svih karata, dobija se finalna, sintezna karta pogodnosti primene solarne energije na teritoriji opštine Negotin, koja je odabrana na osnovu veoma povoljnih klimatskih uslova. Na osnovu sintezne karte i dobijene površine pogodnih lokacija za primenu solarne energije, izvršena je analiza i proračuni potencijalne instalisane snage solarnih elektrana u ovoj opštini kako bi se dobio adekvatan prikaz količine električne energije koja se može proizvesti iz fotonaponskih sistema solarnih panela.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
DURLEVIĆ, Uroš; ĆURIĆ, Vladimir. Prirodni i energetski potencijali solarne energije na teritoriji opštine Negotin. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE, [S.l.], v. 6, n. 1, p. 147-152, oct. 2018. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/3784>. Datum pristupa: 18 aug. 2022
Sekcija
Energetska efikasnost u kontekstu primene OIEE

Reference

[1] Bošković J., Đurić K., Turanjanin D., Solarni izvori energije u funkciji održivog razvoja. Ekonomija, teorija i praksa, 2017, No. 4, pp. 52.
[2] Radovanović I., Rewiew of solar thermal technologies and expiriences in the area of southern Spain. 4th International Conference on Renewable Electrical Power Sources, Belgrade, 2016, pp. 120.
[3] Milanović M., Filipović D., Informacioni sistemi u planiranju i zaštiti prostora. Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, 2017, pp. 151.
[4] Durlević U., Ćurić V., Primena GIS-a u izboru lokacija za izgradnju solarnih elektrana na teritoriji Braničevskog okruga. GIS ŽURNAL – zbornik radova sa GIS foruma. GIS centar, Beograd, 2018, pp. 7.
[5] Corine Land Cover (Coordination of information on the environment) – EEA.
[6] *** Meteorološki godišnjaci za period 2012-2016. Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZS).
[7] *** BEWARE- Beyound landslide awareness: unifying landslide data standards, building capacities and involving local communities.
[8] *** Prostorni plan opštine Negotin. Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, Službeni list opštine Negotin. Beograd, 2011, broj 16, pp.230.
[9] Petrović S., Stević Z., Jovanović I., Krstić S., Solar power as sustainable energy source. 5th International Conference on Renewable Electrical Power Sources, Belgrade 2017, pp.149.
[10] Stamenić Lj., Korišćenje solarne fotonaponske energije u Srbiji. Institut Jefferson, 2009, pp. 5.
[11] Pavlović T., Мilosavljević D., Current state and prospects of solar energy in Serbia. 5th International Conference on Renewable Electrical Power Sources, Belgrade 2017,pp. 120.
[12] *** Opštine i regioni u Republici Srbiji. Republički zavod za statistiku, Beograd, 2016.
[13] *** United Nations, Copenhagen Climate change, 2009. http://unfccc.int/meetings/copenhagen_dec_2009/meeting/6295.php.