Praktičan primer hibridnog napajanja sa solarnom i hidroenergijom - potreba za reverzibilnim elektranama

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Zoran Nikolić Dušan Nikolić

Apstrakt

Povećanje proizvodnje iz obnovljivih izvora uzrokuje dodatne probleme u postojećim ener-getskim sistemima. I pored toga će se proizvodnja energije iz obnovljivih izvora povećavati u budućnosti, a hibridizacija postojećih tehnologija i obnovljivih izvora energije bi mogla zajedno podupreti proizvodnju iz obnovljivih izvora i pružiti sistemsku podršku. Primer projekta Kindston, rudnika zlata – reverzibilne elektrane – solarne elektrane je značajan primer ove hibridizacije. U ovom radu je predstavljeno hibridno napajanje solarnom i hidroenergijom - projekat Kidston u Aus-traliji. Kidston, će uskoro postati prvi u svetu centar, obnovom napuštenog rudnika zlata, u sistem za obnovljivu energiju. Sistem će obuhvatiti tri projekta obnovljive energije: 50 MW projekat solarne elektrane; projekat reverzibilne elektrane snage 250 MW i dodatni projekt solarne elektrane 270 MW. Sistem će koristiti infrastrukturu preostalu iz jednog od najvećih otvorenih kopova rudnika zlata u Australiji. Kako veliki projekti solarne energije ne mogu da proizvedu dovoljno električne energije tokom vremena veće večernje potrošnje, neophodno je skladištenje energije. Reverzibilna hidro-elektrana će postati sistem za skladištenje energije i biće u mogućnosti da proizvede električnu ener-giju po potrebi za vreme vršnih perioda. Integrišući reverzibilnu hidroelektranu sa solarnim projek-tima, pumpanje vode tokom dana će se napajati iz obnovljivih solarnih izvora, sprečavajući oslanjanje na energiju iz elektromreže koja se dobija iz neobnovljivih izvora. Ključna proučavanja iz primera projekta Kindston su dodatno ispitana u ovom radu i upoređene sa potencijalnom srpskom rever-zibilnom hidroelektranom, Đerdap 3.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
NIKOLIĆ, Zoran; NIKOLIĆ, Dušan. Praktičan primer hibridnog napajanja sa solarnom i hidroenergijom - potreba za reverzibilnim elektranama. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE, [S.l.], v. 6, n. 1, p. 165-171, oct. 2018. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/3786>. Datum pristupa: 26 jan. 2022
Sekcija
Energetska efikasnost u kontekstu primene OIEE

Reference

[1] Stanley Reed, Power Prices Go Negative in Germany, a Positive for Enegy Users, Dec. 25, 2017, https://www.nytimes.com/2017/12/25/business/energy-environment/germany-electricity-negative-prices.html
[2] http://mre.gov.rs/doc/registar13.09.17.html#null
[3] http://dx.doi.org/10.1016/j.energy.2017.01.077
[4] http://www.entura.com.au/projects/7179/
[5] http://www.genexpower.com.au/ks1-project-details.html
[6] http://www.genexpower.com.au/ks1-project-details.html
[7] https://arena.gov.au/projects/kidston-solar-project-phase-1/
[8] https://reneweconomy.com.au/australias-biggest-solar-farm-about-to-begin-commissioning-89615/
[9] https://www.ausimmbulletin.com/feature/turning-abandoned-gold-mine-renewable-energy-hub/
[10] http://www.genexpower.com.au/250mw-kidston-pumped-storage-hydro-project.html
[11] http://www.djerdap.rs/sr/page/43/REVERZIBILNA++HIDROELEKTRANA++%C4%90ERDAP+3
[12] Blakers A, Pumped hydro, solar and wind can deliver a 100% renewable NEM, 2016, [online].Available from: www.genexpower.com.au/uploads/6/6/1/2/6612684/andrew_blakers_-_anu.pdf