Bezbednost interneta stvari: bezbednost LoRa

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Vojkan Nikolić Nada Begenišić

Apstrakt

LoRa je fizički sloj ili bežična modulacija koja se koristi za kreiranje komunikacionog linka za dugi domet. LoRa je niska snage, široka mrežna specifikacija, zasnovana na definiciji MAC sloja, usmerenog ka Internetu stvari (IoT). Uopšteno gledano, IoT ima veoma složen scenario, ali se može smanjiti na tri arhitektonske komponente: pametne stvari, backend servere i komunikacionu infrastrukturu. Paradigma Internet stvari ukazuje na povezivanje svih stvari sa internetom i distribuiran pristup između svih aktera. Ovo omogućava "vidljivost" svih stvari preko Interneta u smislu dobijanja podataka od ovih stvari i mogućnosti upravljanja njima. Na taj način je moguće direktno integrisati fizički svet sa sistemima zasnovanim na IKT tehnologiji. S obzirom na to da IoT podrazumijeva vidljivost svih stvari na Internetu, stoga je neophodno pogledati aspekt sigurnosti IoT-a. LoRa je osnova IoT i to je mreža koja mora osigurati povezanost svih komponenti sistema i siguran prenos podataka tako da sistem može glatko funkcionirati.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
NIKOLIĆ, Vojkan; BEGENIŠIĆ, Nada. Bezbednost interneta stvari: bezbednost LoRa. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE, [S.l.], v. 6, n. 1, p. 187-191, oct. 2018. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/3789>. Datum pristupa: 18 aug. 2022
Sekcija
Aplikacije i usluge

Reference

[2] E. D. Ayele, N. Meratnia, P. J.M. Havinga, "Towards a New Opportunistic IoT Network Architecture for Wildlife Monitoring System", New Technologies Mobility and Security (NTMS) 2018 9th IFIP International Conference on, pp. 1-5, 2018.
[3] R. Miler, "Building a secuity LoRa solution", MWR Labs whitepaper, 2017.
[4] "LoRaWAN 1.1 Specification", LoRa Alliance, 2017.
[5] E. Aras, G. S. Ramachandran, P. Lawrence and D. Hughes, "Exploring the Security Vulnerabilities of LoRa", IEEE, 2017.
[6] M. Labib, S. Ha, W. Saad, and J. H. Reed, "A colonel blotto game for anti-jamming in the internet of things, " in Global Communications Conference (GLOBECOM), 2015.
[7] B. Reynders, W. Meert, and S. Pollin, "Range and coexistence analysis of long range unlicensed communication, " in International Conference on Telecommunications, 2016.
[8] Y.-C. Hu, A. Perrig, and D. Johnson, "Packet leashes: a defense against wormhole attacks in wireless networks", in 22nd Annual Joint Conference of the IEEE Computer and Communications, 2003.