Energetski efikasna, moderna raskrsnica

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Milan Radivojević Miša Stević Zoran Stević

Apstrakt

Jedan od osnovnih načina regulisanja saobraćaja na raskrsnicama je upotreba svetlosne sig-nalizacije, odnosno semafora. Za rad semafora i prateće opreme, neophodno je obezbediti efikasne energetske izvore, koji bi kontinuirano vršili napajanje ovih uređaja. Jedna od mogućnosti da se obezbedi efikasno i kontinuirano napajanje ovih uređaja je korišćenje Sunčeve energije. Tehnologije obnovljivih izvora energije su ekološki čiste i imaju znatno manji uticaj na životnu sredinu od konven-cionalnih energetskih tehnologija. Korišćenjem odgovarajućeg hardvera i programskih paketa, moguće je uz relativno mala ulaganja obezbediti zadovoljavajući stepen iskorišćenja Sunčeve energije za napajanje kompletne svetlosne signalizacije raskršća.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
RADIVOJEVIĆ, Milan; STEVIĆ, Miša; STEVIĆ, Zoran. Energetski efikasna, moderna raskrsnica. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE, [S.l.], v. 6, n. 1, p. 193-199, oct. 2018. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/3790>. Datum pristupa: 26 jan. 2022
Sekcija
Aplikacije i usluge

Reference

[1] https://www.automatika.rs/baza-znanja/green-engineering/fotonaponska-celija-princip-rada-karakteristike-i-efikasnost
[2] Stojan Ristić, Elektronske komponente, Predavanja, Elektronski fakultet Niš, 2010.
[3] Uroš Jeremić, Fotonaponsko pretvaranje energije (solarne ćelije), Univerzitet u Prištini, Prirodno matematički fakultet, odsek fizika, Kosovska Mitrovica, 2007.
[4] https://www.schrack.hr/know-how/alternativni-izvori/osnove-o-fn-celiji-i-modulu/
[5] http://www.analog.com/en/design-center/evaluation-hardware-and-software/evaluation-boards-kits/dc2069a.html#eb-overview
[6] http://www.analog.com/en/design-center/evaluation-hardware-and-software/evaluation-boards-kits/dc2069a.html#eb-overview