Ispitivanje vremena vezivanja samlevenih hidratisanih smeša portland cement – leteći pepeo

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ivana Jovanović Dragan Jovanović Zoran Stević Danijel Kržanović Ljiljana Miličić

Apstrakt

U radu su prikazani rezultati ispitivanja vremena vezivanja cementnih smeša koje sadrže leteći pepeo u različitim količinama. Smeše su formirane dvadesetpetominutnim mlevenjem cementa i letećeg pepela zajedno, u laboratorijskom mlinu sa kuglama. Sadržaj pepela u cementnim smešama kretao se do 90%. Prema dobijenim rezultatima, utvrđeno je da hidratisane smeše sa višim sadržajem pepela (50-90%) imaju odloženo vreme vezivanja u odnosu na cementne smeše sa nižim sadržajem pepela (10-30%). S druge strane, ukupno vreme vezivanja slično je kod svih smeša i iznosi približno 1h, nezavisno od sadržaja pepela.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
JOVANOVIĆ, Ivana et al. Ispitivanje vremena vezivanja samlevenih hidratisanih smeša portland cement – leteći pepeo. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE, [S.l.], v. 6, n. 1, p. 239-244, oct. 2018. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/3798>. Datum pristupa: 26 jan. 2022
Sekcija
Aplikacije i usluge

Reference

[1] Jovanović, I., Petrović, S., Stević, Z., Kržanović, D., Magdalinović, S., Miličić, Lj., Testing the setting time of cement mixtures containing fly ash. The 5th International Conference on Renewable Electrical Power Sources, October 12-13 (2017), Belgrade, Serbia, pp. 185–190
[2] Langan, B.W., Weng, K., Ward, M.A., Effect of silica fume and fly ash on heat of hydration of Portland cement. Cement and Concrete Research Vol. 32, (2002) pp. 1045–1051
[3] Deschner, F., Winnefeld, F., Lothenbach, B., Seufert, S., Schwesig, P., Dittrich, S., Goetz-Neunhoeffer, F., Neubauer, J., Hydration of Portland cement with high replacement by siliceous fly ash, Cement and Concrete Research Vol. 42, (2012) pp. 1389–1400
[4] Jovanović I., Bugarin M., Magdalinović S., Review of contemporary world studies on char-acteristics of fly ash as a secondary mineral resource: Part 1 (Pregled savremenih svetskih istraživanja o karakteristikama letećeg pepela kao sekundarne mineralne sirovine: Deo 1). Mining and Metallurgy Engineering Bor 2/2013 (2013), pp. 147–166
[5] Jun-yuan, H., Scheetz, B.E., Roy, D.M., Hydration of fly ash-Portland cements. Cement and Concrete Research Vol. 14, (1984) pp. 505–512