Istraživanje efekata razvoja i proizvodnje energetskih sistema na bazi integrisanog znanja

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Zdravko Bijelić Biljana Milanović Mitar Bijelić

Apstrakt


Državna zajednica koja želi da se razvija i da ima rast performansi privrednog sistema mora razvijati i proizvoditi energetske sisteme na bazi domaćeg znanja. To je jedini način da se stvore uslovi za zapošljavanje visokoobrazovanih kadrova i zaustavi njihov odlazak u razvijene zemlje. Ako se prednji koncept razvoja koristi na geografskom prostoru koji posjeduje prirodne energetske resurse, onda se stvara ogromni sinergetski efekat mjereno znatno većim stopama rasta ekonomskih i tehnoloških parametara. Energija proizvedena na bazi domaćih tehnoloških i upravljačkih znanja imala bi znatno nižu cijenu koštanja nego energija proizvedena na bazi opreme iz uvoza. Na taj način se lančano stvaraju uslovi za veću konkurentnost svih domaćih proizvoda i usluga. Istovremeno se stvaraju uslovi za rast standarda stanovništva, jer energija zauzima znatan udio u strukturi potrošnje.


 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
BIJELIĆ, Zdravko; MILANOVIĆ, Biljana; BIJELIĆ, Mitar. Istraživanje efekata razvoja i proizvodnje energetskih sistema na bazi integrisanog znanja. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE, [S.l.], v. 7, n. 1, p. 71-75, dec. 2019. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/5930>. Datum pristupa: 30 july 2021
Sekcija
Životna sredina, održivost i politika

Reference

[1] Bijelić, Z., Miletić, D. (2018), Economic effects of investment in hydro-electric power plants in the Republic os Serbia and Bosnia and Hercegovina. International Scientific Confetence IES 2018, pp 139-141.
[2] Bijelić, Z., (2019), Multidisciplinarna znanja kao ključ za preventivu tehnogenih katastrofa, Međunarodna naučna konferencija: Uticaj prirodnih i tehnoloških katastrofa na životnu sredinu i privredu, Knjiga apstrakata, pp92.
[3] Bijelić, Z., (2018), Razvoj modela optimizacije upravljanja integrisanim razvojnim promjenama, Druga doktorsak disertacija, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad.
[4] Bijelić, Z., (2014), Ograničenja i mogućnosti upravljanja krizom i razvojem Republike Srpske, Međunarodni naučni skup OD KRIZE DO RAZVOJA 2014, pp 305-315.
[5] Bijelić, Z., Milanović, B., Jovišić, M., Jelačić, B. (2017), Research of development and production effects machinery and electric system for hydro powe plants on the basis of its technologies, IRMES 2017, pp 429-437.
[6] Bijelić, Z., Milovanović, B., Bijelić, M., Stankić, M., (2017), Mathematical modeling of development structures of hydro power plant in the optimal technologihal development function, International Conference IEES 2017, pp326-331.
[7] Bijelić, Z., Milovanović, B., Stankić, M. Bijelić, M., (2017), Znanjem do intenzivnog rasta i razvoja proizvodnje električne energije, Međunarodna naučna konferencija Inovacijama do održivog razvoja 2017, pp 173-184.
[8] Milanković, M., Perić, D. (2002), Osnovi elektroenergetike, Viša tehnička škola Beograd.
[9] Morvaj, Z., Gvozdenac, D., Tomšić, Ž. (2016), Sustavno gospodarenje energijom i upravljanje uticajima na okoliš u industriji, Energetika marketing, Zagreb.
[10] Strazevski, V. (2014), Osnovi elektroenegetike, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, Izdavaštvo.
[11] Okvirna energetska strategija Bosne i Hercegovine do 2035. godine, Savjet ministara – Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Sarajevo 2018.