Primena koncepta 3D štampe betona za konstrukciju vetroturbine

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Aleksandar Savić Miša Stević Sanja Martinović Milica Vlahović Tatjana Volkov Husović

Apstrakt

Iako je najčešće primenjivan materijal u savremenoj građevinskoj praksi zbog svojih očiglednih prednosti, beton poseduje izvestan broj nedostataka. Jedan od najvažnijih principa već decenijama je da se omogući masovna upotreba ovog materijala na gradilištima sa prihvatljivim svojstvima, neophodnim da bi on podneo specifične uslove. Koncept 3d štampe betona predstavlja obećavajuću osnovu za dalje poboljšanje ovog principa. Zadržavajući što veći broj preduslova i osnovnih svojstava da bi se zadovoljili konstruktivni zahtevi, ovaj materijal mora umnogome evoluirati da bi zadovoljio 3d concept, što bi, zauzvrat, popločalo put do sledećeg nivoa njegovog širokog obima primene u graditeljstvu. Cilj ovog rada je da sadrži osnovne principe 3d štampe betona, diskutujući glavne ciljeve I nedostatke koji se moraju sagledati i rešiti pre šire primene. Takođe, konstrukcija stuba vetrogeneratora, kao specifična konstrukcija biće diskutovana kao potencijalno obećavajuća osnova za ovaj stari građevinski materijal odeven u novo odelo.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
SAVIĆ, Aleksandar et al. Primena koncepta 3D štampe betona za konstrukciju vetroturbine. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE, [S.l.], v. 8, n. 1, p. 43-46, oct. 2020. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/6112>. Datum pristupa: 18 aug. 2022 doi: https://doi.org/10.24094/mkoiee.020.8.1.43.
Sekcija
Redovna izlaganja

Reference

[1] Y.W.D. Tay, B. Panda, S.C. Paul, N.A.N. Mohamed, M.J. Tan, K.F. Leong, 3D printing trends in building and construction industry: A review, Virtual Phys. Prototyp. 12 (3) (2017)
[2] T.S. Rushing, G. Al-Chaar, B.A. Eick, J. Burroughs, J. Shannon, I. Barna, M. Case, Inves-tigation of concrete mixtures for additive construction, Rapid Prototyp. J., 23 (1) (2017), pp. 74–80.
[3] R.J.M. Wolfs, F.P. Bos, T.A.M. Salet, Hardened properties of 3D printed concrete: The influ-ence of process parameters on interlayer adhesion, Cem. and Concr. Res., 119 (2019), pp. 132-140.
[4] D. Asprone, C. Menna, F.P. Bos, T.A.M. Salet, J. Mata-Falcón, W. Kaufmann, Rethinking reinforcement for digital fabrication with concrete, Cem. and Concr. Resear. 112 (2018), pp. 111-121
[5] H. Ogura, V.N. Nerella, V. Mechtcherine, Developing and Testing of Strain-Hardening Ce-ment-Based Composites (SHCC) in the Context of 3D-Printing, Materials 11 (2018), 1375 pp. 1-18
[6] D.G. Soltan, V.C. Li, A self-reinforced cementitious composite for building-scale 3d printing, Cem. and Concr. Comp. 90 (2018) pp. 1-13