Povratak na detalje Ĩlanka Uticaj mehanohemijske aktivacije komponenti na sintezu kordijeritne keramike za primenu u elektronici Preuzmi fajl Preuzmi PDF