Potencijal poljoprivredne biomase u sistemima proizvodnje biogasa u Republici Srbiji

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Olivera Ećim Đurić Dragan Kreculj Danijela Živojinović Miloš Vorkapić

Apstrakt

Biomasa predstavlja prema zvaničnim podacima najznačajniji potencijal obnovljivih izvora energije u Republici Srbiji. Ona čini oko 63% od ukupnog potencijala, ali za sada njena iskorišćenost nije na zadovoljavajućem nivou. Od ukupnih količina 14,2·104 TJ procenjuje se da je oko 9,6·104 TJ neiskorišćeno. To je i dalje evidentno veliki raspoloživi potencijal, posebno u poljoprivrednoj biomasi, izuzimajući udeo biogoriva u sektoru saobraćaja, čiji potencijal na godišnjem nivou iznosi oko 7,1·104 TJ. Glavne prepreke za intenzivniju preradu biomase i dalje predstavljaju visoki troškovi manipulacije, dispergovanost zemljišnih poseda, a naročito vremenska neusklađenost u proizvodnji, preradi i korišćenju biomase, što svakako povećava troškove skladištenja. U dosadašnjim analizama, najširu upotrebu u domaćinstvima, biomasa ima u direktnom sagorevanju i proizvodnji toplotne energije, ili u proizvodnji peleta i briketa, gde je još uvek manje zastupljena u odnosu na šumsku biomasu. Iako u poslednjih nekoliko godina trend rasta energana na biogas raste, i ukupna instalisana snaga iznosi oko 20 MW, ovaj sektor u narednim godinama ima najveći potencijal za razvoj, posebno u lokalnim zajednicama koje su primarno okrenute poljoprivrednoj proizvodnji. Rad se bavi analizom stanja proizvodnje, prerade, transporta i mogućnosti primene biomase, u cilju kogenerativne proizvodnje električne i toplotne energije. Razmatra se i uticaj korišćenja biomase na zaštitu i održivost životne sredine, kroz analizu studije slučaja na primerima teritorijalnih jedinica u Vojvodini.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
ĐURIĆ, Olivera Ećim et al. Potencijal poljoprivredne biomase u sistemima proizvodnje biogasa u Republici Srbiji. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE, [S.l.], v. 8, n. 1, p. 63-70, oct. 2020. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/6118>. Datum pristupa: 18 aug. 2022 doi: https://doi.org/10.24094/mkoiee.020.8.1.63.
Sekcija
Energetski izvori i skladištenje energije

Reference

[1] Shane, S.H. Gheewala, Y. Kafwembe, Urban commercial biogas power plant model for Zambian towns, Renewable Energy 103 (2017), pp. 1-14.
[2] Mijailovic I., Radojicic V., Ecim-Djuric O., Stefanovic G., Kulic G., Energy potential of tobacco stalks in briquettes and pellets production, Journal of Environmental Protection and Ecology 15 No 3 (2014), pp. 1034-1041.
[3] ***, Status Review of Renewable Support Schemes in Europe for 2016 and 2017, Public report, Ref: C18-SD-63-03, https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/80ff3127-8328-52c3-4d01-0acbdb2d3bed, Council of European Energy Regulators, 2018.
[4] ***, Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council of 11 December https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&from=EN, 2018.
[5] Dodic S., Zekic V., Tica N., Dodic J., Popov S., Situation and perspectives of waste biomass application as energy source in Serbia, Renewable and Sustainable Energy Reviews Vol 14 (2010), pp. 3171–3177.
[6] Đurišić-Mladenović N., Kiss F., Škrbić B., Tomić M., Mićić R., Predojević Z., Current state of the biodiesel production and the indigenous feedstock potential in Serbia, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol 81(1), 2018, pp. 280-291.
[7] Bajić, S. Dodić, D. Vučurović, J. Dodić, J. Grahovac, Waste-to-energy status in Serbia, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol 50 (2015), pp. 1437-1444.
[8] ***,Republički zavod za statistiku.
[9] Kovačević V., Dokument o stavu: Korišćenje poljoprivredne biomase za energetske potrebe u Srbiji, http://biomasa.undp.org.rs/wp-content/uploads/2019/01, Srbija, 2018.
[10] ***, Zakon o energetici, “Službeni glasnik RS”, br. 145/2014, Ministarstvo rudarstva i energetike, Srbija, 2014.
[11] ***, Nacionalni plan za korišćenje obnovljivih izvora energije (NAPOIE), “Službeni glasnik RS”, br. 53/2013, Ministarstvo rudarstva i energetike, Srbija, 2013.
[12] ***, Strategija razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine, Službeni glasnik RS br. 101/2015, Ministarstvo rudarstva i energetike, Srbija, 2015.
[13] ***, Uredba o podsticajnim merama za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i iz visokoefikasne kombinovane proizvodnje električne i toplotne energije, “Službeni glasnik RS”, br. 56/2016, Ministarstvo rudarstva i energetike, Srbija, 2016.
[14] Simović B., Anđelković A., Kljajić M., Analiza opravdanosti izgradnje postrojenja na biomasu kao baznog izvora daljinskog sistema grejanja Novog Sada, KGH 4, pp. 357 – 365. 2018.