Upravljanje pretvaračima u vetroturbinama

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Stevan Jokić Zoran Stević

Apstrakt

U ovom radu predstavljen je algoritam upravljanja pretvaračem koji se koristi u vetroturbinama. Zbog stohastičkog karaktera brzine i smera vetra potrebno je izvršiti konstantnu kontrolu kako bi se obezbedio maksimalni koeficijent iskorišćenja vetroturbine, a samim tim i maksimalna snaga koja se prenosi konvertorom. Mašina koja se koristi za ovu svrhu je asinhroni generator. On je povezan preko ispravljača na DC link koji je dalje preko invertora i izlaznog filtra povezan na mrežu. Ova simulacija je odrađena za proizvoljni profil brzine vetra i to u Simulink simulacionom paketu.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
JOKIĆ, Stevan; STEVIĆ, Zoran. Upravljanje pretvaračima u vetroturbinama. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE, [S.l.], v. 8, n. 1, p. 143-153, oct. 2020. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/6129>. Datum pristupa: 18 aug. 2022
Sekcija
Energija vetra

Reference

[1] Vladan Vučković, “ Električni Pogoni“ , Akademska misao, Belgrade 2002,
[2] Slobodan Vukosavić, “ Električne Mašine” , Akademska misao, Belgrade 2010,
[3] Materials from website www.pogoni.etf.bg.ac.rs,
[4] Materials from website http://ees.etf.bg.ac.rs/,
[5] Sliding Mode Control of a Variable- Speed Wind Energy Conversion System Using a Squirrel Cage Induction Generator, Mohamed Zribi, Muthana Alrifai * and Mohamed Rayan