Simulacija invertora za indukciono grejanje

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Biljana Baković Zoran Stević

Apstrakt

Sistemi za indukciono grejanje koriste se u elektrotermiji za zagrevanje predmeta obrade (šarže) u cilju dobijanja željenog oblika i hemijskih i mehaničkih osobina.Indukciono zagrevanje zasniva se na pojavi elektromagnetne indukcije, odnosno indukovanju vrtložnih struja u zagrevanom predmetu kada se on nalazi u promenljivom magnetskom polju induktora. Zbog toga je indukciono zagrevanje ograničeno na obradu metala. Proticanje indukovanih struja kroz šaržu dovodi do generisanja toplotne energije zbog Džulovih gubitaka. Veoma važnu ulogu igra i površinski efekat, odnosno pojava neravnomerne raspodele struja po poprečnom preseku šarže. Usled površinskog efekta, gustina indukovane struje najveća je na površini i opada ka njenoj unutrašnjnosti. Brzina opadanja struje zavisi od električnih i magnetnih osobina materijala i od učestanosti magnetnog polja, pri čemu je veća na većim učestanostima. Posledica toga je da se toplotna energija generiše u sloju određene debljine na površini šarže, pri čemu je debljina određena osobinama materijala i učestanošću magnetskog polja. Za napajanje indukcionog grejanja većih i velikih snaga mogu se koristiti polumosni i mosni invertori, kao i paralelna veza više invertora. U ovom radu prikazana je simulacija jednog polumosnog invertora koji napaja indukcionu peć.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
BAKOVIĆ, Biljana; STEVIĆ, Zoran. Simulacija invertora za indukciono grejanje. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE, [S.l.], v. 8, n. 1, p. 199-205, oct. 2020. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/6136>. Datum pristupa: 18 aug. 2022
Sekcija
Energetska efikasnost

Reference

[1] Miloš R. Nedeljković, Srđan L. Srdić, Power converters 1 - Basic topologies of power convert-ers(2016), University of Belgrade School of Electrical Engineering, Akademska misao, Belgrade, 114-117
[2] Miloš R. Nedeljković, Power converters 2 – The topologies of power converters(2016), Univer-sity of Belgrade School of Electrical Engineering , Akademska misao, Belgrade, 85-91
[3] Yuvin Kokuhennadige, Md Masum Billah, Joni-Markus Hietanen, Jaakko Lind, Induction Heater for Melting Aluminum, Aalto University, School of Electrical Engineering, Automation and Electrical Engineering (AEE) Master's Programme, Project, Helsinki, Finland, 2019