Mogućnost korišćenja koštica višnje kao biogoriva za dobijanje toplotne energije

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Milorad Petrović Milan Jovanović Zoran Štirbanović Jovica Sokolović Vojka Gardić

Apstrakt

Višnje se u Republici Srbiji uzgajaju na oko 14000 hektara i predstavljaju četvrtu voćnu vrstu po površini. Koštice koje ostaju nakon prerade višnje predstavljaju nus-proizvod koji opterećuje poslovanje prerađivača ovog voća. Količine koštica koje se godišnje proizvedu se procenjuju na oko 7000 tona. Ovo predstavlja dobar energetski potencijal imajući u vidu da je kalorična vrednost koštica višnje oko 22 MJ/kg suve materije. Dodatna pogodnost koštica višnje je u njihovim dimenzijama koje ih čine pogodnim za direktno korišćenje u kotlovima za pelet, bez ikakvog predtretmana. Jedan od kotlova u kome je moguće vršiti sagorevanje suvih koštica višnje u cilju dobijanja toplotne energije, je Šukoplam VENT, proizvođača kotlova Šukom iz Knjaževca. Ovaj kotao se po svojim karakteristikama odlikuje visokim stepenom korisnosti (do 94 %), kvalitetom materijala i izrade, mogućnošću upotrebe više vrsta biogoriva i njihovog kvalitetnog sagorevanja, na osnovu kojih je ispunio uslove za dobijanje Klase 5 (Ecodesing) vezano za emisije zagađujćih materija po najnovijim evropskim standardima.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
PETROVIĆ, Milorad et al. Mogućnost korišćenja koštica višnje kao biogoriva za dobijanje toplotne energije. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE, [S.l.], v. 8, n. 1, p. 295-299, nov. 2020. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/6151>. Datum pristupa: 18 aug. 2022 doi: https://doi.org/10.24094/mkoiee.020.8.1.295.
Sekcija
Aplikacije i usluge

Reference

[1] Energy Sector Development Strategy of the Republic of Serbia for the period by 2025 with pro-jections by 2030, Republic of Serbia, Ministry of Mining and Energy, Department for strategic planning in energy sector, Belgrade, Serbia, 2016.
[2] ARCOTRASS - Consortium, Study on the State of Agriculture in Five Applicant Countries – Country Report: Serbia, 2006.
[3] Dragović, Nj. M., M. D. Vuković, D. T. Riznić, Potentials and prospects for implementation of renewable energy sources in Serbia, Thermal science, Volume23, (2019), issue 5B, pp. 2895-2907.
[4] Keserović, Z., N. Magazin, B. Milić, M. Dorić, Voćarstvo i vinogradarstvo, Univerzitet u No-vom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, Srbija, 2016.
[5] Kovačević, V., Status of Using Agricultural Biomass for Energy Purposes in Serbia, UNDP Serbia, 2018.
[6] http://media.popispoljoprivrede.stat.rs/2014/Dokumenta/Ra-dovi/03%20Vocarstvo%20Srbije%20%E2%80%93%20stanje%20i%20perspektive.pdf [7] http://media.popispoljoprivrede.stat.rs/2014/Dokumenta/Prezentac-ije/03%20Vocarstvo%20Srbije%20%E2%80%93%20stanje%20i%20perspektive.pdf
[8] Đević, M., A. Dimitrijević, D. Blažin, S. Blažin, Possibilities of using fruit processing residues as burning material, Journal of Processing and Energy in Agriculture, Volume12, (2008), issue 3, pp. 111-114.