Zakonski okvir u oblasti energetske efikasnosti i OIE kao jedan od ključnih preduslova za održivi razvoj srbije

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Borjan Brankov Ana Stanojević Mila Pucar Marina Nenković-Riznić

Apstrakt

Rad se bavi analizom dva od četiri zakona iz oblasti energetike koji su usvojeni aprila meseca 2021. godine i to: Zakonom o korišćenju obnovljivih izvora energije i Zakonom o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije. U radu su prikazana istraživanja koja se odnose na novine koje ovi zakoni donose, potrebne preduslove za njihovo sprovođenje i implementaciju, prepreke i mogućnosti na putu Srbije ka većoj primeni zelene energije, smanjenju emisija CO2 i održivom razvoju, u skladu i sa novim strateškim okvirima u ovoj oblasti (NERP, Strategija niskougljeničnog razvoja). Da bi se ovo ostvarilo, potrebno je doneti niz podzakonskih akata, kojima se u startu rešavaju brojne nedoumice.


Rad se posebno bavi zakonskim preduslovima za sprovođenje ideje korišćenja obnovljivih izvora energije u stanovanju. Osim toga, u Nacrtu Nacionalne stambene strategije 2020-2030. ističe se da, s obzirom na činjenicu da je stambeni fond veliki potrošač energije, unapređenje energetskih svojstava ovog fonda predstavlja zadatak ne samo od nacionalnog, već i globalnog značaja (odnosi se na celokupan stambeni fond - višeporodično/kolektivno i porodično/individualno stanovanje). Prema pomenutoj Strategiji veliki udeo potrošnje energije troši se za grejanje, a sve više i za hlađenje stanova/kuća, a stalni rast ukupne potrošnje energije ukazuje na neracionalno i neodrživo korišćenja energije u sektoru stanovanja. Stoga unapređenje energetske efikasnosti i korišćenje obnovljivih izvora energije u stambenom sektoru predstavlja jedan od ključnih izazova za održivi razvoj Srbije u budućnosti. U radu se daju predlozi za permanentno, sistematsko i plansko obrazovanje, podizanje svesti građana o značaju primene i potencijalima OIE. Stimulisanje korišćenja ovog vida energije i primena energetske efikasnosti mora biti permanentna misija struke, nauke i politike. Stimulacija države kako kroz donešenu legislativu, tako i kroz praktične procedure koje neće biti previse komplikovane, i povoljne kredite, može omogućiti opredeljenje korisnika stambenih objekata i zajednica za ovaj vid proizvodnje energije.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
BRANKOV, Borjan et al. Zakonski okvir u oblasti energetske efikasnosti i OIE kao jedan od ključnih preduslova za održivi razvoj srbije. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE, [S.l.], v. 9, n. 1, p. 153-163, nov. 2021. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/6615>. Datum pristupa: 29 nov. 2022
Sekcija
Energetska efikasnost

Reference

[1] Pucar, M., M. Nenković-Riznić, Prostorni, ekološki, energetski i društveni aspekti razvoja naselja i klimatske promene, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd, Srbija, 2016.
[2] Pucar, M., M. Nenković-Riznić, Application of renewable sources of electrical energy from the as-pect of economical, ecological and social sustainability, Proceedings of the 4th International Confer-ence on Renewable Electrical Sources, SMEITS, Belgrade, 2016.
[3] Langsdorf. S., EU Energy Policy: From the ECSC to the Energy Roadmap 2050, Green European Fondation, Heinrich Bull Stiftung, Brussels, Belgium, 2011.
[4] Rakić, B., S. Đurić, Energy management as a sustainable development factor of Serbia, Economic Themes, Faculty of Economics, University of Nis, 2008, XLVI, no. 4, pp. 27-40
[5] Reich, D. O., European Energy Law and its Impact on Serbia, THERMAL SCIENCE, 2012, vol. 16, suppl. 1, pp. 17-22.
[6] Dimić, V., M. Milošević, D. Milošević, D. Stević, Adjustable Model of Renewable Energy Projects for Sustainable Development: A Case Study of the Nišava District in Serbia, Sustainability, 2018, 10, pp. 775.
[7] Brkić, D., Energy Situation in the Republic of Serbia, Preprints, 2018, pp. 1-10, doi:10.20944/preprints201808.0279.v1
[8] https://www.climatelinks.org/resources/greenhouse-gas-emissions-factsheet-serbia
[9] https://oie.rs/oie/
[10] Directive (EU) 2018/2001 on the promotion of the use of energy from renewable sources, European Parliament, 11 December 2018.
[11] Climate Change Act, Official gazette RS, br 26/2021.
[12] Law on Mining and Geological Research, Official gazette RS, No. 40/2021.
[13] Energy Law, Official gazette RS, No. 40/2021.
[14] Law on RES, Official gazette RS, No. 40/2021.
[15] Law on energy efficiency and rational use of energy, Official gazette RS, No. 40/2021.
[16] Serbia 2020 Report, European Commission, Brussels, 06.10. 2020.
[17] A Renovation Wave for Europe - greening our buildings, creating jobs, improving lives, European Commission, Brussels, 14.10. 2020.
[18] Sofia Declaration on the Green Agenda for the Western Balkans, Regional Cooperation Council, 2020.
[19] Prosumers in the Energy Community: Legal and regulatory framework for support and treatment of small-scale generators - Special focus on solar photovoltaic (PV) systems connected to the distribu-tion network, 2020, The Energy Community Regulatory Board (ECRB)
[20] Law on Electricity in the Federation of Bosnia and Herzegovina, Official gazette FBiH, No. 66/2013, 94/2015 i 54/2019.
[21] Law on electricity, Official gazette Republike Srpske, No. 68/2020.
[22] Draft Law on Renewable Energy Sources of the Republika Srpska, https://balkangreenenergynews.com/rs/sta-donosi-nacrt-novog-zakona-o-obnovljivim-izvorima-energije-u-republici-srpskoj/
[23] Energy Law, Official gazette of CG, No. 005/16, 051/17, 082/20.
[24] Law on Renewable Energy Sources and High-Efficiency Cogeneration, Official gazette, No. 100/15., 123/16. i 131/17, 111/18.
[25] Energy Law, Official gazette RS, No.. 60/19, 65/20, 158/20 – ZURE in 121/21 – ZSROVE
[26] Draft Law on Renewable Energy Sources of Slovenia, https://balkangreenenergynews.com/rs/sta-predvidja-novi-zakon-o-obnovljivim-izvorima-energije-koji-je-slovenija-usvojila/
[27] National Plan for Reduction of Emissions of Major Pollutants from Old Large Combustion Plants (NERP), Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 10/2020
[28] Low carbon development strategy, https://balkangreenenergynews.com/rs/wp-content/uploads/2020/01/Strategija-niskougljeni%C4%8Dnog-razvoja-sa-akcionim-planom_za-javnu-raspravu.pdf
[29] Draft National Housing Strategy 2020-2030. https://www.mgsi.gov.rs/sites/default/files/Nacionalna%20stambena%20strategija_NACRT_0.pdf
[30] Energy development strategy of the Republic of Serbia until 2025 with projections until 2030, Offi-cial gazette RS, No. 101/15
[31] Decree on determining the Program for the implementation of the Energy Sector Development Strat-egy of the Republic of Serbia for the period until 2025, with projections until 2030, for the period from 2017 to 2023, Official gazette RS, No. 101/15
[32] Integrated national energy and climate plan – NECP, https://balkangreenenergynews.com/rs/srbija-pocela-pripremu-nacionalnog-energetskog-i-klimatskog-plana/
[33] Regulation of the criteria, conditions and manner of calculation of receivables and obligations be-tween buyers-manufacturers and suppliers, Official gazette, No. 83/2021-3
[34] Serbia has adopted a decree on prosumers: three steps to electricity from solar panels https://balkangreenenergynews.com/rs/srbija-usvojila-uredbu-o-prozjumerima-u-tri-koraka-do-struje-iz-solarnih panela/ ?utm_source=phplist426&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=Njuzleter+1.+septembar+2021.+-+Balkan+Green+Energy+News
[35] Law on Housing and Building Maintenance, Official gazette, No. 104/2016 i 9/2020.