Vetroturbine oblika lale

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Dragan Kreculj Đorđe Dihovični Nada Ratković-Kovačević

Apstrakt

Vetroturbine se dugo koriste za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora. Težnje konstruktora istih su da se unaprede performanse takvih energetskih sistema. Jedno od novih rešenja za male vetroelektrane, prilagođeno naseljenim mestima, predstavljaju vetroturbine u obliku cveta lale, koje proizvodi kompanija Flower Turbines iz Holandije i koje su prikazane u radu. One implementiraju više tehnoloških inovacija, jer se za turbine koriste inovativna aerodinamička rešenja i adaptibilni dizajn. Konstruktivno sadrže dve specijalne lopatice, a trenutno se proizvode u tri različite visine lopatica, i to od 1, 3 i 6 m. One ne narušavaju izgled urbanih sredina, ne prave više buke od vetra koji ih pokreće, počinju da proizvode struju već pri brzinama vetra od 1.2 m/s, a grupisanje više njih povećava njihovu efikasnost od 20 – 50 %. Postoje konfiguracije od 2, 3.5 i 5 kW, nema vibracija i dugotrajne su. Pored toga ptice nisu ugrožene kao kod klasičnih vetrogeneratora jer ih jasno uočavaju, materijali od kojih se izrađuju su čelik ili aluminijum (reciklabilni), dok je povraćaj uloženih investicija od 2 do 10 godina (zavisno od brzine vetra, broja turbina, cene elektroenergetske mreže). U radu su predstavljeni rezultaii eksperimentalnih ispitivanja i numeričkih simulacija strujanja oko lopatica turbina. Jedna elektrana, napravljena od tih vetroturbina, može da proizvodi više struje po m2 od konkurentnih solarnih panela. Vetroturbine u obliku lala postavljene su na različitim lokacijama u Holandiji i Nemačkoj. Navedeni sistemi za proizvodnju zelene i čiste energije, koji uz to nisu skupi, važan su doprinos održivom razvoju

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
KRECULJ, Dragan; DIHOVIČNI, Đorđe; RATKOVIĆ-KOVAČEVIĆ, Nada. Vetroturbine oblika lale. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE, [S.l.], v. 9, n. 1, p. 35-41, nov. 2021. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/6621>. Datum pristupa: 29 nov. 2022
Sekcija
Obnovljivi izvori električne energije

Reference

[1] ***, Princip rada vetrogeneratora, dostupno na https://greenenergysolution.org/vetrogeneratori/princip-rada-vetroturbine, preuzeto 27.7.2021.
[2] Ivanov T., Simonović A., Svorcan J., Peković O.: Optimizacija vetroturbine sa vertikalnom osom upotrebom genetskih algoritama i CST parametrizacijom aeroprofila, FME Transac-tions, 2017, vol. 45, br. 1, str. 26-31.
[3] Paul Cooper: Development and analysis of vertical-axis wind turbines, dostupno na https://www.witpress.com/Secure/elibrary/papers/9781845642051/9781845642051008FU1.pdf, preuzeto 30.8.2021.
[4] ***, Nesvakidašnji izun Srbina: Konačno rešio misteriju vetrenjače sa vertikalnom osom, dostupno na https://serbiantimes.info/nesvakidasnji-izum-srbina-konacno-resio-misteriju-vetrenjace-sa-vertikalnom-osom, preuzeto 7.8.2021.
[5] ***, Vertikalni vetro generatori, dostupno na https://technopartner.rs/PDF/Vetrogeneratori/VERTIKALNI%20VETRO%20GENERATORI.pdf, preuzeto 28.8.2021.
[6] ***, The wind turbine you want to live and work next to, dostupno na https://flowerturbines.com, preuzeto 4.8.2021.