Racionalizacija potrošnje električne energije primenom mikrokontrolera

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Dragan Stojanović Vesna Marković Jasna Ristić Milica Gerasimović Zoran Stević

Apstrakt

Domaćinstva kao dominantni potrošači električne energije zahtevaju da se posebna pažnja obrati na racionalizaciju njenog korišćenja u cilju postizanja veće energetske efikasnosti.


Mikrokontroleri su nerazdvojni deo svakodnevice savremenog čoveka. Pomoću njih uređaji  postaju ”pametni”, jer preko interneta mogu da prenose i razmenjuju informacije. Mikrokontroleri su  projektovani za ugradnju u različite uređaje i sisteme, gde imaju određenu namenu, pa se ovakvi “mali računari” nazivaju i namenski računari.


U radu je predstavljenokorišćenjeArduinomikontrolera za kontinuiranomerenjeutrošeneaktivnesnage i energije. To je deovećegmikrokontrolerskogsistema za upravljanjepotrošnjomenergije u domaćinstvu.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
STOJANOVIĆ, Dragan et al. Racionalizacija potrošnje električne energije primenom mikrokontrolera. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE, [S.l.], v. 9, n. 1, july 2021. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/6625>. Datum pristupa: 29 nov. 2022
Sekcija
Energetska efikasnost

Reference

[1] https://www.theengineeringprojects.com/2017/05/dc-current-sensor-acs712-arduino.html
,last accessed 20.09.2021.
[2] https://arduinoproyek.wordpress.com/2019/06/12/current-measurement-by-acs712/
,last accessed 20.09.2021.
[3] Locci, N., C. Muscas, E. Ghiani, Evaluation of uncertainty in measurements based on digitized
data, Measurement, vol. 32 (2002), pp. 265-272.