Osnovni principi 3D štampe betona u svetlu održivog razvoja

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Aleksandar Savić Miša Stević Milica Vlahović Sanja Martinović Tatjana Volkov-Husović Lazar Đurović

Apstrakt

Iako konzervativna, građevinska industrija se mora transformisati u skladu sa novim tehnologijama. Usvajanje koncepta 3d štampe može dati pregršt prednosti u pogledu kreativnosti, fleksibilnosti, manjeg generisanja otpada, efikasnijeg utroška energije kao i niže emisije ugljen-dioksida. Cilj ovog rada je da sumira osnovne principe 3d štampe betona, diskutujući glavne ciljeve i nedostatke koji se moraju sagledati i rešiti pre šire primene. Takođe, biće dat osvrt na tehnologiju proizvodnje i materijale koji se koriste, kao i održivost građevinskih objekata izgrađenih primenom koncepta 3d štampe.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
SAVIĆ, Aleksandar et al. Osnovni principi 3D štampe betona u svetlu održivog razvoja. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE, [S.l.], v. 9, n. 1, p. 127-130, nov. 2021. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/6627>. Datum pristupa: 29 nov. 2022
Sekcija
Uticaj obnovljivih izvora energije na životnu sredinu

Reference

[1] M.Attaran, The rise of 3-D printing: the advantages manufacturing over traditional manufac-turing, Bus.Horiz 60 (5), 2017.
[2] Ammar Alkhalidi, Dina Hatuqay, Energy efficient 3D printed buildings: Material and tech-niques selection worldwide study, Journal of Building Engineering, Vol. 30, 2020.
[3] S. C. Paul, G. P.A.G. van Zijl, M. J. Tan, I. Gibson, A review of 3D concrete printing sys-tems and materials properties: current status and future research prospects, Rapid Prototyping Journal 24 (4), 2018,
[4] https://www.3dwasp.com/en/, accessed 15.09.2021.
[5] A. Savic, M. Stevic, S. Martinovic, M. Vlahovic, T. Volkov-Husovic, Applying concept of 3D printing concrete in wind tower construction, 8th International Conference on Renewable Electrical Power Sources, 2020.