Korišćenje savremenih saobraćajnih rešenja u domenu upotrebe obnovljivih izvora električne energije

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Predrag Stolić Zoran Stević Aleksandra Milosavljević

Apstrakt

Domen saobraćaja poslednjih godina na svim nivoima doživljava potpuni zaokret u načinu tretiranja određenih konvencionalnih problema koji su ovu oblast pratili decenijama unazad. Takođe, menja se i način razmišljanja o tome kako bi saobraćaj budućnosti trebao da izgleda, bilo da se razmatra sa stanovišta transportnih sredstava, ili da se razmatra sa stanovišta saobraćajne infrastrukture. U analizi i primeni novih savremenih rešenja sada se na mnogo nivoa težište prebacuje na upotrebu pristupa koji su vođeni podacima, kao i primene potpunih autonomnih sistema. U skladu sa navedenim imamo generisanje velike količine podataka kroz veliki broj sistema i podsistema koji prate ovakav trend u razvoju saobraćaja. Postavlja se pitanje da li ovako generisani podaci iz domena saobraćaja mogu na neki način biti jedan kvalitetan resurs u nekom drugom domenu koji se ne oslanja direktno na sistem u kom su navedeni podaci prvobitno generisani i korišćeni. U radu je pokazano kako se u domenu korišćenja obnovljivih izvora električne energije ovako generisani podaci mogu iskoristiti kao značajan resurs i pružiti neke nove dodatne uvide u različitim aspektima realizacije sistema zasnovanih na upotrebi obnovljivih izvora električne energije. Kroz jedno potencijalno idejno rešenje prikazano je kako bi se podaci generisani u raznim segmentima saobraćaja mogli u budućnosti iskoristiti za smanjenje određenih neizvesnosti koji se javljaju prilikom korišćenja obnovljivih izvora električne energije. Pokazaće se da postoji velika šansa za postizanje interoperabilnosti saobraćajnih sistema i sistema koji u osnovi imaju obnovljive izvore električne energije van nekih utemeljenih tradicionalnih shvatanja i pristupa.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
STOLIĆ, Predrag; STEVIĆ, Zoran; MILOSAVLJEVIĆ, Aleksandra. Korišćenje savremenih saobraćajnih rešenja u domenu upotrebe obnovljivih izvora električne energije. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE, [S.l.], v. 9, n. 1, july 2021. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/6630>. Datum pristupa: 29 nov. 2022
Sekcija
Aplikacije i usluge

Reference

[1] ***, Overview, WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard, World Health Organization (WHO), 2021.
[2] ***, Measures, WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard, World Health Organization (WHO), 2021.
[3] ***, Renewables Information: Overview, Statistics report - August 2021, International Energy Agency (IEA), 2021.
[4] Koutsoyiannis, D., The unavoidable uncertainty of renewable energy and its management, 2016. , DOI: 10.13140/RG.2.2.36312.70400
[5] Saber, A. Y., Venayagamoorthy, G. K., Resource Scheduling Under Uncertainty in a Smart Grid With Renewables and Plug-in Vehicles, IEEE Systems Journal, 6 (2012), 1, pp. 103-109, DOI: 10.1109/JSYST.2011.2163012
[6] *** The 6 Levels of Vehicle Autonomy Explained, Synopsys, 2021.
[7] *** Media resources, Waymo LLC, 2021.
[8] Ahn, Y., Designing the 5th-generation Waymo Driver, Waymo LLC, 2020.
[9] ***, Waymo Driver, Waymo LLC, 2021.
[10] Zang, S., Ding, M., Smith, D., Tyler, P., Rakotoarivelo, T., Kaafar, M. A., The Impact of Adverse Weather Conditions on Autonomous Vehicles: How Rain, Snow, Fog, and Hail Affect the Performance of a Self-Driving Car, IEEE Vehicular Technology Magazine, 14 (2019), 2, pp. 103-111, DOI: 10.1109/MVT.2019.2892497
[11] Sundararajan, S., Zohdy, I., Vehicle Automation and Weather: Challenges and Opportuni-ties, Final Report - December 2016, FHWA-JPO-17-494, Booz Allen Hamilton, McLean, Vir-ginia, USA, 2016.
[12] Alfonso-Faus, A., Fundamental Principle of Information-to-Energy Conversion, Recent Advances in Information Science, Proceedings 7th European Computing Conference (EEC'13), Dubrovnik, Croatia, 2013.
[13] Kamiya, G., Data centres and Data Transmission Networks, Tracking report - June 2020, International Energy Agency (IEA), 2020.