Primena superkondenzatora u mikromrežama

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Zoran Stević Tatyana Nikolaevna Miša Stević

Apstrakt

Superkondenzatori se mogu koristiti za skladištenje energije u cilju poboljšanja dinamičkih performansi mikro mreža napajanih samopobudnim indukcionim generatorima. Kontrolna strategija sastoji se od ubrizgavanja energije u DC liniju kada dođe do prevelikog pada napona zbog preopterećenja. Kod PV napajanja sitacija je jednostavnija zbog stabilnog DC napona na baterijama, pa superkondenzatori pokrivaju brze promene opterećenja. U radu je dat pregled dosadašnjih istraživanja, kao i primer sopstvenih rezultata. Simulacije i eksperimentalni rezultati postignuti na laboratorijskom nivou potvrdili su efikasnost takvog sistema.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
STEVIĆ, Zoran; NIKOLAEVNA, Tatyana; STEVIĆ, Miša. Primena superkondenzatora u mikromrežama. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE, [S.l.], v. 9, n. 1, p. 51-54, nov. 2021. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/6631>. Datum pristupa: 29 nov. 2022
Sekcija
Obnovljivi izvori električne energije

Reference

[1] A. Kuperman, I. Aharon, Battery–ultracapacitor hybrids for pulsed current loads: A re-view, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 15 (2011) 981–992
[2] Dell R, Rand D. Energy storage – a key technology for global energy sustainability, Journal of Power Sources, (2001) 100:2–17
[3] Corson D. High power battery systems for hybrid vehicles, Journal of Power Sources (2002)105:110–3
[4] Z. Stević, M. Rajčić-Vujasinović, Supercapacitors as a Power Source in Electrical Vehicles, Book title: Electric Vehicles – The Benefits and Barriers / Book 1, Edited by: Seref Soylu, Intech, Rijeka (2011)
[5] Z. Stevic, M. Rajcic-Vujasinovic, I. Radovanovic, Comparative Analysis of Dynamic Electro-chemical Test Methods of Supercapacitors, Int. J. Electrochem. Sci., 9 (2014) 7110 – 7130