Proizvodnja i karakteristike legura sa memorijom oblika za namenu u elektronici

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Milica Vlahović Sanja Martinović Nataša Đorđević Tatjana Volkov-Husović

Apstrakt

Među mnogim naprednim materijalima sa izuzetnim svojstvima i primenom, legure sa memorijom oblika (SMA) imaju jedinstvenu sposobnost da se vrate prethodno definisanim oblicima ili veličinama ako su podvrgnute odgovarajućoj termičkoj obradi. Memorijski efekat se može postići samo u prisustvu specifične fazne transformacije, reverzibilnog prelaza iz austenita u martenzit. Postoji nekoliko osnovnih tipova SMA, kao što su Ni-Ti (nitinol), legure na bazi Cu i legure na bazi Fe. Ekonomski efekat (niska cena) je glavna prednost SMA na bazi Cu u poređenju sa drugim SMA. Naime, ove Cu-Al-Ni legure mogu se primeniti u različitim industrijskim poljima, posebno kada su potrebne visoke temperature transformacije (blizu 200 ° C), zahvaljujući njihovoj odličnoj termičkoj stabilnosti i visokim temperaturama transformacije.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
VLAHOVIĆ, Milica et al. Proizvodnja i karakteristike legura sa memorijom oblika za namenu u elektronici. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE, [S.l.], v. 9, n. 1, p. 55-63, nov. 2021. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/6633>. Datum pristupa: 29 nov. 2022
Sekcija
Obnovljivi izvori električne energije

Reference

[1] Kneissl, A. C., Unterweger, E., Bruncko, M., Lojen, G., Mehrabi, K., Scherngell, H., Micro-structure and Properties of NiTi and CuAlNi Shape Memory Alloys, Metalurgija 14 (2008), pp. 89–100.
[2] Kožuh, S., Gojić, M., Ivanić, I., Holjevac Grgurić, T., Kosec, B., Anžel, I., The Effect of Heat Treatment on the Microstructure and Mechanical Properties of Cu-Al-Mn Shape Memory Al-loy, Kemijska Industrija 67 (1-2) (2018) 1-2, pp. 11−17.
[3] Zakrzewska, D.E., Krella, A.K., Cavitation Erosion Resistance Influence of Material Proper-ties, Advanced Materials Science 19 (2019) pp. 18–34.
[4] Lojen, G., Anžel, I., Kneissl, A., Križman, A., Unterweger, E., Kosec, B., Bizjak, M., Micro-structure of rapidly solidified Cu-AlNi shape memory alloy ribbons, Journal of Materials Processing Technology 162-163 (2005) pp. 220–229.
[5] Gojić, M., Kožuh, S., Anžel, I., Lojen, G., Ivanić, I., Kosec, B., Microstructural and phase analysis of CuAlNi shape-memory alloy after continuous casting, Materiali in Technologije 47 (2013) 2, pp. 149–152.
[6] Otsuka, K., Wayman, C. M., Shape memory materials, The Press Syndicate of the University of Cambridge, Cambridge, United Kingdom, 1998.
[7] Gojić, M., Kožuh, S., Kosec, B., Anžel, I., Properties and applications of shape memory alloys, Proceedings 11th Scientific-Research Symposium with International Participation METALLIC AND NONMETALLIC MATERIALS production – properties – application, University of Zen-ica, Faculty of Metallurgy and Materials Science, Zenica, Bosnia and Herzegovina, 2012.
[8] Tang, S. M., Chung, C. Y., Liu, W.G., Preparation of Cu-Al-Ni Shape Memory Alloys by Me-chanical Alloying and Powder Metallurgy Method, Journal of Materials Processing Technolo-gy 63 (1997) pp. 307–312.
[9] Li, Z., Pan, Z. Y., Tang, N., Jiang, Y. B., Liu, N., Fang, M., Zheng, F., Cu-Al-Ni-Mn shape memory alloy processed by mechanical alloying and powder metallurgy, Materials Science and Engineering: A 417 (2006) pp. 225–229.
[10] Ivanić, I., Gojić, M., Kožuh, S., Shape Memory Alloys (Part II): Classification, Production and Application, Kemijska Industrija 63 (2014) 9-10, pp. 331−344.
[11] ASTM G32-16, Standard Test Method for Cavitation Erosion Using Vibratory Apparatus, American Society for Testing and Materials International, 2021.
[12] Kazasidis, M., Yin, S., Cassidy, J., Volkov-Husović, T., Vlahović, M., Martinović, S., Kyr-iakopoulou, E., Lupoi, R., Microstructure and cavitation erosion performance of nickel-Inconel 718 composite coatings produced with cold spray, Surface & Coatings Technology 382 (2020), 125195.
[13] Volkov-Husović, T., Ivanić, I., Kožuh, S., Stevanović, S., Vlahović, M., Martinović, S., Stopić, S., Gojić, M., Microstructural and Cavitation Erosion Behavior of the CuAlNi Shape Memory Alloy, Metals 11 (2021), 997.