Metoda za povećanje pouzdanosti inklinometrijskih telemetrijskih sistema za bušenje naftnih i gasnih bušotina

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Elena Ponomaryova Sergey Ponomaryov

Apstrakt

Velika opterećenja vibracijama i udarima koja prate proces bušenja, kao i širok temperaturni opseg dovode do kvara i primarnih pretvarača i elektronskih jedinica uključenih u sisteme za usmerenu telemetriju. Značajni napori i vreme ulažu se u podizanje i popravku TV sistema. Jedan od načina za povećanje pouzdanosti telesistema je rezervisanje senzora uključenih u telesisteme. Drugi pristup koji je predložen u radu je promena programa za obradu mernih signala pri proračunu uglova prostorne orijentacije bušotine i šibe, koji se zasniva na činjenici da postoji redundantnost u informacijama o inklinometrijskom telesistemu, koji se sastoji od od tri magnetski osetljiva pretvarača i tri akcelerometra. Proces kontrole tokom bušenja uključuje kontinuirana merenja položaja biča i periodično praćenje azimutnih i zenitnih uglova bušotine, jer brzina promene potonje nije velika (0,1°/m) pri brzini bušenja (0,5–20 m/h). Stoga, u slučaju kvara nekih primarnih pretvarača inklinometrijskog telesistema, prvo treba odrediti položaj biča. Ovo poslednje, sa poznatim početnim vrednostima uglova azimuta 0 i zenita 0, takođe se može izračunati iz signala iz magnetosenzitivnih pretvarača. Razvijeni su elementi teorije povećanja pouzdanosti inklinometara na osnovu tri magnetski osetljiva pretvarača i tri akcelerometra. Utvrđeno je da kvar jednog od tri primarna pretvarača jedinice kapije fluksa ili jedinice akcelerometra ne dovodi do katastrofalnih promena u tehničkim karakteristikama inklinometrijskih uređaja.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
PONOMARYOVA, Elena; PONOMARYOV, Sergey. Metoda za povećanje pouzdanosti inklinometrijskih telemetrijskih sistema za bušenje naftnih i gasnih bušotina. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE, [S.l.], v. 9, n. 1, aug. 2021. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/6642>. Datum pristupa: 29 nov. 2022
Sekcija
Prezentacije objavljene na sajtu

Reference

[1] Ismagilov R.M., Improved accuracy downhole telemetry system inclinometric sensor, Oil and gas business, 2 (2011), pp. 14-19.
[2] Milovzorov D.G., V.H. Yasoveev, Mathematical models of tilt parameter converters based on two-axis accelerometers, Avtometriya, 1 (2017), 53, pp. 12-18.
[3] Novalov A.A., Small spacecraft magnetic control system using fuzzy logic, modern problems of orientation and navigation of spacecraft, Space research institute, Tarusa, Russia, 2012.
[4] Koskov V.N., B.V. Koskov, Well logging and data interpretation, Perm Technical University, Perm, Russia, 2007.
[5] Karasova E.A, A.V. Kornilov, Methods for monitoring and backing up sensors of primary information of the attitude and navigation system of an aircraft, Privolzhsky scientific bulletin, 12-3 (2015), 52, pp. 36-41.
[6] Kovshov G.N., G. Yu. Kolovertnov, Devices for monitoring the spatial orientation of wells while drilling, Gilem, Ufa, Russia, 2001.
[7] Ponomarova O.A., S.M. Ponomarov, I.V. Pyzhkov, On the issue of constructing a mathemat-ical model of the components of the orientation system based on gimbal frames, Construction, materials science, mechanical engineering, 101 (2017), pp. 178-183.