GBS - Glagol Battery System - Modularni baterijski sistemi visokih performansi višenamenske uloge

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Marta Avramović Mihailo Mrvošević Nenad Đalović Nemanja Nešković

Apstrakt

Uprkos činjenici da ne predstavlja rešenje koje je najpodobnije sa stanovišta ekologije, litijum-jon nedvosmisleno predstavlja jedan od najefikasnijih načina za skladištenje električne energije. Kako bi se iz ove thenologije izvukao maksimum, potrebno je obezbediti visoku snagu pražnjenja, kapacitet, a sa druge strane opet osigurati što duži životni vek i bezbednu eksploataciju inače reaktivnih ćelija. Aplikacije kao što su akumulatori za električna vozila zahtevaju i kompaktnost kako se ne bi narušila ergonomija vozila. Kooperacija Tehničko-Inženjerskog Zavoda Glagol (u daljem tekstu „TIZ Glagol“) i "Alfa Elektrika" je razvila različita rešenja baterijskih sistema koji ispunjavaju sve ove kriterijume. Baterije imaju mogućnost pasivnog ili aktivnog tečnog hlađenja, zavisno od tražene snage eksploatacije. Kako bi sistem ostao bezbedan, sistem za nazdor baterije (BMS - Battery Management System) razvijen od strane kooperantskih firmi u toku celog životnog veka vrši dijagnostiku i preventivno reagovanje u slučaju kvara. Kao i ostali proizvodi Glagola, BMS šalje podatke na Cloud i obaveštava korisnika o stanju sistema. Integrisani su i drugi komunikacioni protokoli koji omogućavaju umreženost baterije i potrošača (invertor motora kod automobila, UPS kontrola kod sistema neprekidnog napajanja, itd.). Baterija ima modularan koncept i omogućava laku nadogradnju radi promene naponskog nivoa, kapaciteta ili snage pražnjenja.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
AVRAMOVIĆ, Marta et al. GBS - Glagol Battery System - Modularni baterijski sistemi visokih performansi višenamenske uloge. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE, [S.l.], v. 9, n. 1, p. 81-89, nov. 2021. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/6643>. Datum pristupa: 29 nov. 2022
Sekcija
Obnovljivi izvori električne energije

Reference

[1] Dincer I, Hamut H, Javani H, Thermal Management of Electric Vehicle Battery Systems, John Wiley and Sons Inc, Chichester, United Kingdom, 2017.
[2] Jiang J, Zhang C, Fundamentals and applications of lithium-ion batteries in electric drive vehicles, John Wiley and Sons Inc, Singapore, Singapore, 2015.
[3] Warner J, The Handbook of Lithium-Ion Battery Pack Design, Amsterdam, Netherlands, 2015.
[4] Santhanagopalan S, Smith K, Neubauer J, Gi-heon K, Pescaran A, Design and Analysis of Large Lithium-Ion Battery System, Artech House, Boston, USA, 2015.
[5] Xie Y, Shi S, Tang J, Wu H, Yu J, Experimental and analytical study on heat generation characteristics of a lithium-ion battery, Internation Journal of Heat and Mass Transfer, 122 (2018), 0017-9310, 884-894.