Nadgradnja postojećeg sistema automatizacije trafostanica korišćenjem tehnologije digi-talnog paketskog radija

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ivan Popović

Apstrakt

Овај рад описује надградњу постојећег система за даљински надзор и управљање трафостаницама на средњенапонској дистрибутивној мрежи применом технологије дигиталног пакетског радија. Овом техником омогућен је пренос података о временима догађаја “time stamping”, чиме могу да се одреде узроци на основу којих је дошло до квара на далеководу.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
POPOVIĆ, Ivan. Nadgradnja postojećeg sistema automatizacije trafostanica korišćenjem tehnologije digi-talnog paketskog radija. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE, [S.l.], v. 9, n. 1, aug. 2021. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/6649>. Datum pristupa: 29 nov. 2022
Sekcija
Energetska efikasnost

Reference

[1] Harry R. Anderson, Fixed Broadband Wireless system design, John Wiley & Sons Ltd, 2003.
[2] Roger L. Freeman, Radio System Design for Telecommunications, John Wiley & Sons Ltd, 2007.
[3] Andreas F. Molisch, Wireless communications, John Wiley & Sons Ltd, 2011.
[4] Ivan M. Popović, Smart Grid Technology in Power Distribution Systems, 8th International Conference on Renewable Electrical Power Sources, 2020.
[5] Electric Utility of Belgrade, Upgrade of the Medium Voltage Automation, 2020.