Fotonaponski off-grid hibridni sistem sa baterijama i dizel generatorom za napajanje graničnog prelaza Užljebić

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Adis Nukić Amila Brčaninović Şanela Užičanin Almir Mahmutović Halid Vrtagić

Apstrakt

U ovom radu je analiziran realizovani sistem napajanja graničnog prelaza Užljebić, koji je bez napajanja i nalazi se na lokaciji u blizini koje nema priključka na distributivnu mrežu. Cilj ovog rada bio je projektovati sistem koji će biti zasnovan na obnovljivim izvorima energije i iskoristiti prirodni potencijal područja na kome se nalazi. Sistem je koncipiran tako da za primarno napajanje koristi solarne panele, a u slučaju pojave viška energije, ona se smješta u baterije. Ukoliko nema energije iz solarnih panela niti akumulisane energije iz baterija, kao neophodan izvor električne energije nezavisan od atmosferskih prilika koristi se dizel generator, koji proizvodi energiju za napajanje.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
NUKIĆ, Adis et al. Fotonaponski off-grid hibridni sistem sa baterijama i dizel generatorom za napajanje graničnog prelaza Užljebić. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE, [S.l.], v. 9, n. 1, p. 103-109, nov. 2021. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/6689>. Datum pristupa: 29 nov. 2022
Sekcija
Obnovljivi izvori električne energije

Reference

[1] *** Brošura, SUNNY ISLAND 4.4M / 6.0H / 8.0H, SMA Solar Technology, 2020.
[2] Bajrić H, Hasanspahić N, Idejni projekat SE Užljebić, SENDO d.o.o., Sarajevo, Bosna i Her-cegovina, 2020.